Šta znači SMEGMA?

» smegma • ženski rod Sapun; zool. kožni loj koji luče lojne žlezde; med. sapunjak (sirasta materija za obrubu glavića i pored vezice).