Šta znači ŠMARNE?

» šmarne • (kulinarstvo) Mrvice, jelo od jaja, brašna, mleka i šećera; fig. stvar bez ikakve vrednosti.