Šta znači SMANJIV?

» smanjiv • pridev Može se smanjiti.