Šta znači SMAK?

» smak • muški rod Slom, propast, kraj, krah.