Šta znači SLP?

» Slp • muški rod (geologija) Mesto kod Velesa u BJR Makedoniji.