Šta znači SLIKARIJE?

» slikarije Ono što je naslikano, slike.