Šta znači SLAVA?

» slava • ženski rod Renome, ugled, čast.
Krsno ime.