Šta znači SLAM?

» slam • eng. slum deo grada naseljen pukom sirotinjom; prljava, zabitna, uličica loše reputacije.