Šta znači SLAJS?

» slajs • eng. slice raseći potez u tenisu i stonom tenisu kad se "sečena" lopta okreće unazad.