Šta znači ŠLAGFERTIG?

» šlagfertig • pridev Koji nikada nije u neprilici da neće odmah naći podesan odgovor, vazda spreman, doskočljiv, dovitljiv, lako snalažljiv.