Šta znači SLABORUK?

» slaboruk • pridev Slabih ruku, ne može izdržati napor.