Šta znači SKLADIŠTE?

» skladište • imenica Mesto gde se što skladišti.

» skladište • imenica (računari) Mesto na koje se odlažu važni podaci, s nadom da ćete moći ponovo da ih pronađete. Uobičajena skladišta za podatke su trake, diskete, čvrsti diskovi i CD diskovi. Memorija (RAM) je takođe skladište, ali privremeno.