Šta znači SITUACIJA?

» situacija • ženski rod Stanje, položaj (kuće, mesta); društveni položaj, imovno stanje; opšte stanje, prilike (vojske, države i dr.); sadašnje političko stanje (u državi, Evropi, svetu).