Šta znači SIMVOL?

» simvol • muški rod (arhaično, zastarelo) Simbol. (grč.)