Šta znači SIMULTANEIZAM?

» simultaneizam • muški rod (umetnost) Pravac (jedna vrsta kubizma) kod koga su npr. na slici, ruke i noge umnožene ("mačke s osam nogu") da bi dale izraze pokretu, koji je ukočen na trenutno uhvaćenoj slici.