Šta znači SIMULATOR?

» simulator • muški rod Veštački napravljen uređaj, posebna kabina za vežbanje na zemlji pilota i kosmonauta u kojoj su stvoreni prirodni uslovi, onakvi kakvi vladaju u atmosferi ili vasioni (lat.)