Šta znači SIMPLOKA?

» simploka • ženski rod Isprepletenost, splet, spletenost; češće ponavljanje reči; poet. udružena anafora sa epiforom, npr. Veza konja za jednu jelku, Veza hajku za drugu jelku. (grč.)