Šta znači SIMPLIFIKATOR?

» simplifikator • muški rod Onaj koji vrši simplifikaciju, pojednostavljivač (lat.)