Šta znači SIMFIZA?

» simfiza • ženski rod (medicina) Srastanje, sraslost kostiju.