Šta znači SIMETRIJA?

» simetrija • ženski rod Ravnomernost, skladnost, slaganje, ravnomeran odnos pojedinih delova neke celine, suprotna skladnost, suprotno slaganje.
Podudarnost, skladnos; kad je jedna strana predmeta jednaka onoj drugoj strani, tj. leva strana jednaka desnoj i obratno (grč.)