Šta znači SIMETRIČAN?

» simetričan • pridev Ravnomeran, skladan, saglasan u rasporedu delova (predmet i lik njegov u ravnom ogledalu simetrični su); geom. simetrična je geonetrijska figura prema pravoj ili ravni kad upravne iz tačaka figure na pravu ili ravan produžene za svoju vlastitu dužinu daju opet tačke figure (simetrične tačke prve). (grč.)