Šta znači SIMBOLIZACIJA?

» simbolizacija • ženski rod Predstavljanje znacima (simbolima) (lat.)