Šta znači SIMBOL Ʃ?

» simbol • muški rod Materijalni ili zamišljeni (apstraktni) znak koji označava neki pojam ili na njega podseća, tj. obeležje njegovo, osnovne karakteristike, ono glavno što ga odražava ili sadrži (npr. golub je simbol mira, grb Jugoslavije je simbol udruženih naroda i republika) (grč.)
Znak po kome se nešto može raspoznati, saznati ili zaključiti, oznaka, znamenje, znak koji pretstavlja nešto što se inače ne može slikovito pretstaviti (apstraktno, natčulno, duhovno, pojam, ideal); ugovoreni znak, usmeni znak, lozinka, ispovest, simbol vere; simvol.

» simbol Ʃ • mat. simbol Ʃ (veliko sigma) najčešće se koristi kao matematički izraz za sumu (zbir) elemenata niza. Naprimer Ʃi (gde i=1..3) = 6