Šta znači SIMATISATI?

» simatisati • grč. syumphateo biti iste naravi, istih osećanja s kim, saosećati, slagati se biti naklonjen, voleti.