Šta znači SIKATIVAN?

» sikativan • lat. siccativus koji suši, koji zasušuje, zasušujući.