Šta znači ŠIITI?

» šiiti Članovi islamske religiozno političke sekte, raširene naročito u Persiji, koji ne smatraju samo Muhameda za proroka, nego i Aliju, Muhamedovog zeta, i imama koji potiču iz njegove porodice, u kojima takođe gledaju ovaploćenje božanstva; up. suniti.