Šta znači SIDERACIJA?

» sideracija • ženski rod Položaj zvezda; med. potpuno izumiranje jednog dela tela; sunčanica, omarica. (lat.)