Šta znači SIBILA?

» Sibila • ženski rod (mitologija) Ime većeg broja (oko 1proročica u Starom veku (kod Grka i Rimljana); fig. babetina, matora veštica. (grč.)