Šta znači SI?

» si • imenica (muzika) Nota solmizacije (iza la).

» Si • skraćenica (hemija) Simbol silicijuma.