Šta znači SFINGA?

» Sfinga • ženski rod (mitologija) Fantastična figura sa telom lava i čovečjom ili ovnujskom glavom, u starom Egiptu, kao simbol boga Sunca, često stajala pred hramovima; i u blizini nadgrobnih spomenika (čuva grobove);
Kod Grka: čudovište sa telom lava a glavom i grudima devojke, na jednoj steni kod Tebe, koje je svakom putniku postavljalo jednu zagonetku i razdiralo svakog koji je ne bi rešio; kad je Edip uspeo da je reši, Sfinga se survala sa stene. Smatrali su je čas simbolom mudrosti i tajni u prirodi; fig. zagonetna ličnost.