Šta znači SEVICIJE?

» sevicije • lat. saevus besan, svirep, saevitae pl. prav. surovi postupci, zlostavljanje.