Šta znači SERVER?

» server • muški rod (računari) Obično najskuplji računar koji niko ne koristi jer je zauzet upravljanjem čitavom mrežom. Mogli biste da pomislite da je server rob na mreži, ali nije tako. Server je "računar gospodar", onaj na koga se kače svi ostali računari i mole za pristup diskovima i štampačima.
Računar koji omogućuje vezu ka drugim mrežnim resursima i pruža usluge ostalim računarima u mreži, pomoću odgovarajućeg softvera. Jedan server može objedinjavati više programa, pa samim tim i davati više različitih usluga, npr. za razmjenu pošte

» server • muški rod (sport) U tenisu: igrač koji počinje igru, napadač; up. resiver. (eng.)

» Pogledajte i šerver «