Šta znači SERICITISANJE?

» sericitisanje • imenica (geologija) Stvaranje bbelog, mekog liskuna iz feldspata, naročito iz ortoklasa, najviše pdo uticajem orogenog pritiska, više temperature i vode.