Šta znači ŠERI-BRANDI?

» šeri-brandi • eng. cherry-brandy vino šeri sa prepečenicom ili konjakom, vrsta likera.