Šta znači SERGIJA?

» sergija • ženski rod Izložba;
Privremena prodavnica na otvorenom prostoru;
Sve što je prostrto na podu (ćilim, sag, krpara, itd.) (tur.)