Šta znači SEREŽANIN?

» serežanin • muški rod Žandar u nekadašnjoj Vojnoj krajini;
Čuvar, stražar (fr.)