Šta znači SEREŽANI?

» serežani Žandarmi u bivšoj vojnoj granici (u bivšoj Austriji).