Šta znači SERENISIMUS?

» serenisimus • pridev Kao vladarska titula: presvetli.