Šta znači SERDARSTVO?

» serdarstvo • imenica Služba i zvanje serdara (tur.)