Šta znači SERDARIJA?

» serdarija • ženski rod Područje jednog serdara;
Objekat koji je podigao serdar;
Vojnici koji se nalaze pod komandom jednog serdara (tur.)