Šta znači SERBOKROATISTIKA?

» serbokroatistika • ženski rod Nauka o srpsko-hrvatskom jeziku (lat.)