Šta znači SERBEZ?

» serbez • muški rod Serbes (tur.)