Šta znači ŠERARDIZIRATI?

» šerardizirati • glagol Pocinkovati železo, npr. železni novac u jakoj vatri (naziv po pronalazaču Sherard-u).