Šta znači SERAJ?

» seraj • muški rod Palata bivšeg turskog sultana; dvor istočnjačkog velikana i njegovih žena, u kome je harem samo jedan njegov deo; saraj.