Šta znači SER?

» ser • muški rod Gospodin; izraz kojim se oslovljavaju vitezovi i baroneti i koji se stalvja pred kršteno ime; izraz kojim se oslovljava svaki otmen čovek, samo bez pominjanja imena; izraz kojim se oslovljavaju kralj i prinčevi; up. sir. (eng.)

» Pogledajte i Šer «