Šta znači SEPTIČKA JAMA?

» septička jama Velika jama u kojoj se slivaju otpadne vode iz kućnog domaćinstva gde nema kanalizacije.