Šta znači ŠEPERNJAČA?

» Šepernjača tip dinarske kuće koja je zbog karakteristične ispune gornjih zidova dobila naziv šeperuša ili šepernjača. Građene su od blata, pruća gline i sl.