Šta znači SEPEDONIČAN?

» sepedoničan • pridev (medicina) Truležni.