Šta znači SEPARIRANJE?

» separiranje • imenica Glagolska imenica od separirati (se) (fr.)