Šta znači SENZUALIST?

» senzualist • muški rod Pristalica senzualizma (up. empirizam, empirist); čovek sklon čulnim uživanjima, sladostrasnik. (lat.)